Koronatilanne on vaikeutunut merkittävästi Kymenlaaksossa

uutiskuva

Kymenlaakso jatkaa koronavirustilanteessa leviämisvaiheessa, ja tilanne on vaikeutunut merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana. Eri puolilla Kymenlaaksoa on esiintynyt erillisiä pieniä tartuntaryppäitä, ja tartuntojen lisääntymisessä herkästi tartuttavien muuntovirusten osuus on merkittävässä roolissa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Kymenlaaksossa on todettu 114 uutta koronavirustartuntaa. Kasvu on ollut nopeaa, sillä edellisten seitsemän päivän aikana määrä oli 62. Kymenlaakson kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut lähelle 100, ja se on nyt 94,5. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on edelleen kasvanut ja on nyt 3,2 prosenttia. Muuntovirusepäilyjä on kahdessa tapauksessa kolmesta.

Tartuntojen jäljitettävyys on heikentynyt, mutta on edelleen hyvällä tasolla: 75 prosenttia tartunnoista pystytään jäljittämään. Vaikka tartunnan jäljitys on edelleen Kymenlaaksossa hyvällä tasolla, niin tartunnanjäljitys on kuormittunut, sillä ryppäissä on ollut isojakin altistusmääriä. Kymsote on lisännyt resursseja tartunnanjäljitykseen, mutta silti yhteydenotoissa altistuneisiin voi olla viiveitä.

Uusista tartunnoista merkittävä osa on nuorilla ja nuorilla aikuisilla, 10–20-vuotiailla ja 20–30-vuotiailla. Nuorimpien tartunnat tulevat pääosin kotoa. Nuorilla aikuisilla tartuntaryppäitä on syntynyt esimerkiksi yksityisistä illanvietoista ja kaveriporukoiden kokoontumisista. Lisäksi pieniä ryppäitä on syntynyt myös työpaikoilla, jolloin tartunnat ovat eri ikäisillä.

– Nuorten ja nuorten aikuisten illanvietot ovat selkeästi olleet nyt esillä, ja kokoontumissuosituksetkin niissä tuppaa unohtumaan. Yksikin tällainen on johtanut yli kymmeneen tartuntaan samasta illanvietosta. Tämä on erinomainen osoitus sitä, että vaikka miten ajattelemme, että ketä se nyt haittaa, jos hieman omalla porukalla juhlitaan, niin kokoontumiset pitää nyt unohtaa, muistuttaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Suosituksiin ei muutoksia – tartuntalain pykälien toimeenpanosta keskustelua

Koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia tällä hetkellä voimassa oleviin alueellisiin suosituksiin. Opetuksen järjestämiseen liittyvistä suosituksista käytiin keskustelua. Ryhmä linjasi, ettei Kymenlaakson tartuntatilanne tällä hetkellä edellytä kaikkiin kuntiin yhteistä suositusta yläkoulujen siirtämiseen etäopetukseen. Tilannetta tarkastellaan koulu- ja kuntakohtaisesti ja ratkaisuja etäopetukseen siirrosta voidaan tehdä paikallisen tartuntatautitilanteen mukaan tarvittaessa nopealla aikataululla. Tällä hetkellä Haminassa yläkoulut ovat etäopetuksessa Kymsoten yksilöjaoston tekemän päätöksen mukaisesti.

Ryhmän suosituksen mukaan toisten asteen opetuksessa voi toteuttaa hallittua välttämätöntä lähiopetusta. Lähiopetuksen järjestelyt toteutetaan ja päätetään kuntakohtaisesti. Lähiopetukseen voi ottaa vain sen verran oppilaita, että turvavälit ja terveysturvallisuus voidaan tosiasiallisesti toteuttaa. 

Päätökset ja tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä tehdään kunnissa.

Harrastustoiminnan rajoituksissa on noudatettu erityistä harkintaa lasten ja nuorten osalta. Alakouluikäisten (vuonna 2008 syntyneiden) ja sitä nuorempien harrastustoiminta on mahdollista enintään kymmenen henkilön ryhmissä. Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien harrastustoiminta on keskeytetty pois lukien ammattilais- ja huippu-urheilu erikseen määrätyillä kriteereillä.

– Käymme säännöllisesti keskustelua lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rajoituksista ja suosituksista. Yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden harrastustoiminnan keskeytyksellä pyritään omalta osaltaan turvaamaan koulujen lähiopetusta ja estämään tartuntaketjujen ja altistusten leviämistä kouluihin, sanoo Mäntymaa.

Aluehallintovirasto antaa tänään 31.3. päätöksensä kokoontumisrajoituksista ja tartuntatautilain väliaikaisten pykälin toimeenpanosta Kymenlaaksossa. Kymenlaaksoon koordinaatioryhmä antoi jo viime viikolla suosituksen AVIlle jatkaa kokoontumisrajoitusta korkeintaan kuudelle henkilölle ja tartuntatautilain 58 d -pykälän käyttöönotosta. Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Koordinaatioryhmä keskusteli myös tartuntatautilain 58 g -pykälän käyttöönotosta Kymenlaaksossa. Pykälä mahdollistaa laissa mainittujen tilojen väliaikaisen sulkemisen asiakkailta ja osallistujilta koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Tällä hetkellä lain toimeenpanoon vaadittavat määreet eivät vielä täyty ennen kaikkea terveydenhuollon kuormituksen osalta, mutta tilannetta seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa suositus AVIlle voidaan tehdä nopeastikin, jos tilanne alueella edelleen vaadituilla mittareilla heikkenee.

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!