Minna Canth ymmärsi tyttöjen koulutuksen merkityksen

karhulalainen
Julkaistu: 19.03.2019 - 09:59

Nopeasti selattuna Suvi Aholan äsken ilmestynyt kirja Minna Canthista tuntuu pirstaleiselta. Mutta kun on lukenut teoksen, pirstaleista syntyy jäntevästi jäsennelty kokonaisuus kirjailijan ajatuksista, arvomaailmasta, kannanotoista ja vastaanotosta. Lähdeluettelo, sivujen alaviitteet, henkilöhistorian tiivistelmä ja kuvat täydentävät kulttuurihistoriallista antia.

Ahola hyödyntää teoksensa materiaaliksi sekä Canthin lehtikirjoittelua - asia-artikkeleita ja räväköitä kolumneja - että näytelmien ja novellien katkelmia. Faktan ja fiktion yhdistäminen on kiinnostava metodi: Asiatekstit saavat kaunokirjallisista teksteistä tunnetason syvyyttä. Eläytyminen Työmiehen vaimon Johannan kokemaan vääryyteen herättää juridisen oikeuden vaateen, ja Homsantuun ampumat luodit tähtäävät miesten hallitseman maailman lakien ja oikeuksien romuttamiseen.

Naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen onkin Minna Canthin keskeisin tavoite. Tavoitteeseen pyrkiminen tuli aloittaa tyttöjen koulutuksesta. Pitsinnyplääjistä ja pianonpimputtajista piti saada itsenäisiä, omilla aivoillaan ajattelevia, yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Canth korosti kasvatuksessa ja koulutuksessa vapauden merkitystä.

Vihapuhetta ja nimittelyä

Verrattain lyhyen elämänsä aikana Minna Canth ehti häkellyttävän paljon. Mutta räväköillä kannanotoillaan hän sai myös paljon vastustusta, jopa anarkistin maineen. Vihapuheet ja nimittelyt olivat miltei nykytasoa: Kovan onnen lapsia -näytelmän esitykset keskeytettiin teatterissa, monet lehtikritiikit olivat teilaavia, ja piispakin siirtyi kohdatessaan kadun toiselle puolelle.

Uskonnon merkitys Minna Canthin elämässä olikin ristiriitainen. Hän tunsi Darwinin Lajien synnyn ja hyväksyi luonnontieteellisen ajattelun, mutta ateisti hän ei ollut. Ulkokultainen kristillisyys ja tekohurskaus saivat kuitenkin kitkeriä kommentteja. Tutustuminen venäläisiin klassikoihin, ennen muuta Tolstoin rauhan ja rakkauden oppeihin, oman lapsen kuolema ja mielen järkkyminen vaikuttivat sisäiseen muutokseen: repivän tilalle tuli rakentavaa ja rakastavaa.

Uusia Minnoja tarvitaan yhä

Nyt monet Minna Canthin yhteiskunnalliset aloitteet ovat toteutuneet ja hänen näytelmiään esitetään ja kiitetään. Mutta samojen aihepiirien keskustelu jatkuu: Kasvatus- ja koulutuskysymykset koskevat digiajan tarpeita ja uhkia, taloudellisesta eriarvoistumisesta ollaan taas huolissaan ja metoo-liike oli taannoin päivittäisenä uutisaineistona. Uusia Minnoja yhä tarvitaan.

Suvi Ahola ( toim. ): Mitä Minna Canth todella sanoi? WSOY. 2019.

SALLI HUOTILAINEN

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy kommentoidaksesi artikkelia

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy