Laajan yhteistyön tärkeydestä

Uudet valtuustot aloittavat työskentelynsä kesän jälkeen. Eri ryhmittymien välinen yhteistyö kunnissa on
luonnollisesti keskeisessä roolissa, kun tulevaisuutta rakennetaan. Mutta samalla koen, että myös laajempi
maantieteellinen kuntien ja maakuntien välinen yhteistyö on välttämätöntä. Suomi on niin pieni maa, että
pärjätäksemme tarvitsemme laaja-alaista strategista yhteistyötä monella eri alueella ja rintamalla.

Kaakkois-Suomessa meidän pitää mielestäni käyttää hyväksemme meidän vahvaa teollista perintöämme
sekä puolustaaksemme perinteistä teollisuutta että houkutellaksemme uutta teollisuutta. Tämä tukee myös paikallista yrittäjyyttä. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:n perustama
energianvarastointiprofessuuri Kotkaan on erinomainen esimerkki maakuntarajat ylittävästä ja kaikkia
osapuolia palvelevasta tuloksellisesta yhteistyöstä; rahoituspohja varmistettiin sekä paikallisesti että
keskitetysti ja professuuri tukee akkuklusterin kehittämistä Suomeen. Myös Loviisan kaupungin ja
Cursorin välinen yhteistyö on hieno osoitus siitä, että maakuntarajat eivät ole keskiössä, kun
elinkeinoelämän kehittäminen on tavoitteena.

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK edustaa hyvänä esimerkkinä yli maakuntarajojen tapahtuvaa osaamisen kehittämistä ja tavoitteena pitääkin olla tilanne, jossa laajalti hyödynnetään sekä
XAMK:n että LUT:n vahvuudet ja heidän tuomansa lisäarvo yhteiskuntaan, myös kansainväliset aspektit
ja kielivaatimukset huomioiden.

Matkailussa yhteistyön mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa ja kaakkoisrannikolla ovat melkein
rajattomat. Samalla kun voidaan argumentoida, että Saimaa ja saaristo kilpailevat keskenään, meidän
pitää uskaltaa nähdä yhteiset intressit ja kehittää yhteisiä tuotteita. EU:n elvytysrahaneuvotteluihin Cursor on tuonut esille mahdollisuuden uudesta kokonaistuotteesta, johon kuuluisivat Saimaa, saaristo, Pietari ja Helsinki. Suomen matkailun näkövinkkelistä tämä toisi Lapin rinnalle toisen kansainväliset mitat
täyttävän matkailutuotteen. Lappeenrannan lentokentän kehittäminen yhdessä on yksi hyvin konkreettinen esimerkki yhteistyömahdollisuuksista.

Raja itään on yhteistä koko Kaakkois-Suomelle. Rajaan liittyvää toimintaa ohjaa säännöt ja lait jotka eivät
kokonaan ole meidän käsissä, mutta rajan avaaminen terveysturvallisesti on meille valtava potentiaali.
Jokainen kortti sen optimaaliseen hyödyntämiseen kannattaa ehdottomasti käyttää, enkä sulje pois että
yhdessä saavutamme enemmän kuin erikseen.

Kymenlaaksoon on perustettu korkeakouluyhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä maakunnan
tutkimukseen ja kehittämiseen tehtäviä investointeja ja se toimii rohkaisevana esimerkkinä Kymenlaakson sisäisen yhteistyön oikeasta suunnasta.

Nämä ajatukset pitää tulkita positiivisena haasteena, ja myös osoituksena siitä että paljon yhteistyötä
tehdään. Ja ennen kaikkea kirjoitus pitää lukea niin, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia kehittää
uusia yhteistyömuotoja, kunhan meillä on kyky löytää ne ja rohkeutta käyttää niitä.
Onnea ja menestystä kaikille valtuustoihin valituille. Kyseessä on yhteiskunnan toimivuuden kannalta
keskeinen tehtävä, ja meidän kaikkien on syytä olla kiitollisia siitä, että olette valmiita kantamaan
vastuuta yhteisistä asioista. Cursor käy mielellään dialogia päättäjien kanssa ja on omalla panoksellaan mukana sekä tukemassa että johtamassa positiiviseen kehitykseen tähtäävää yhteistyötä.


David Lindström
Toimitusjohtaja
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

kuva: Jukka Koskinen

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!