Näin luot eläinystävällisen työpaikan

Etätyö ja pandemia-aika ovat näkyneet myös Suomessa koirabuumina.

Karhulalainen

Rajoitusten hellittäessä ja ihmisten palatessa toimistoille työnantajat pohtivatkin, toivotetaanko myös lemmikit tervetulleiksi työpaikoille. Kuusi kymmenestä amerikkalaisesta yrityksestä ilmoitti kyselyssä haluavansa tehdä toimistoelämästä joustavampaa koiranomistajille. Mahdollisuus tuoda lemmikkejä toimistoon voi olla ratkaiseva työnantajan valinnassa nuoremmille työntekijöille. Eläinystävällisyys on olennainen osa työkulttuuria.

Monet aikovat toivottaa lemmikit tervetulleiksi toimistolle pandemian jälkeen Yhdysvalloissa. Kuusi kymmenestä yhdysvaltalaisyrityksestä haluaa tehdä toimistoelämästä joustavampaa lemmikkien omistajille pandemian jälkeen.

Käytännöt ovat tärkeitä. Koirat eivät ole ainostaan tervetulleita toimistoille, vaan ne ovat olennainen osa työpaikan kulttuuria. Tanskassa toimistoissa on koirahuone, jossa valaistus, ilma ja taustamusiikki säädetään koirille sopiviksi. Ennen kuin työntekijä tuo koiransa toimistolle, hän allekirjoittaa sopimuksen, joka pitää sisällään muun muassa vaatimukset rokotuksista, huoneiden siisteydestä ja koiran käytöksestä. Jos yritys päättää sallia koirien tuomisen toimistoon, on tärkeää, että on olemassa selkeät käytännöt. Esimerkiksi koirat eivät saa häiritä työntekoa haukkumalla tai kulkea vapaina.

Koirat tuovat iloa, mutta myös rauhoittavat työympäristöä. Koirien läsnäolo lisää myös työntekijöiden välistä yhteisöllisyyttä. On mietittävä, mikä on koiralle parasta. Koiran työpaikalle tuominen on suuri vastuu omistajalle. Koiran tulee olla koulutettu ja valmis uuteen tilanteeseen, mutta ennen kaikkea sen täytyy tuntea olonsa hyväksi kaikkien työpaikan ärsykkeiden keskellä.
– Koira, joka on kasvanut pandemian aikana ja elänyt varsin suojattua elämää, voi hermostua tai stressaantua näkemästään ja kokemastaan. Koiran tulee antaa harjoitella eri ympäristöissä oleskelua ja yksin tai toiseen ”laumaan” jäämistä ilman, että se kokee olonsa epävarmaksi ja alkaa vinkua, haukkua tai ulvoa. Tärkeintä on lähteä liikkeelle koiran yksilöllisistä tarpeista, sanoo Royal Caninin lemmikkiagronomi Åsa Dufva.


Lemmikkiystävällisen toimiston neljä etua koiranruokia valmistavan Royal Canin mukaan ovat:

1. Vähentää stressiä ja ahdistusta. Lemmikkieläinten omistajien ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa lemmikin kotiin jättämisestä. Koiraa tai kissaa myös valvotaan ja hoidetaan suurimman osan päivästä.

2. Edistää keskittymiskykyä ja terveyttä. Lounaan aikana koiran kanssa kävelylle lähtevät työntekijät rentoutuvat henkisesti, saavat liikuntaa ja voivat siten keskittyä paremmin työhönsä muina aikoina.

3. Parantaa sosiaalista vuorovaikutusta. Koirat ja kissat toimivat sosiaalisina linkkeinä ihmisten välillä ja lisäävät työntekijöiden välistä vuorovaikutusta toimistossa.

4. Lisää sitoutuneisuutta. Työntekijät, jotka kokevat työnsä ja yksityiselämänsä olevan hyvässä tasapainossa, ovat usein uskollisempia työnantajilleen ja heillä on korkeampi työmoraali

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!