Pelasta Itämeri -palkinto vaihtoehtojen airueille

Suomen Messusäätiön 5000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan tänä
vuonna kahden tahon kesken.


Palkitut ovat molemmat tehneet merkittävää työtä ja innovoineet
vaihtoehtoja veneiden pohjissa käytettäville myrkkymaaleille.  Christian
Feodoroffin
perustama Seaboost tarjoaa edelläkävijänä mekaanisia
vaihtoehtoja ja Loviisan Veneveistämö on kehittänyt jo vuosia sitten
tiukatkin ympäristövaatimukset täyttävän pohjanpesupaikan veneille.
Kunniamaininnan saa ylitarkastaja Oskari Hanninen (Tukes) väsymättömästä
asian esille tuomisesta.

Antifouling-valmisteiden eli myrkkymaalien käyttö veneiden pohjissa on
nyt ajankohtainen ja tärkeä aihe, sillä lainsäädäntö on kiristymässä
muutaman vuoden sisällä. Myrkkymaalit aiheuttavat ympäristöhaittoja
Itämeressä. Erityisen huolestuttavaa on myrkkymaalien käyttö edelleen
järvillä, vaikka se on ollut lainvastaista jo vuosien ajan.
Antifouling-valmisteet ovat erittäin haitallisia ihmisen terveydelle ja
vesistöjen eliöille. Valmisteille tehdään EU:ssa riskiarviota, jonka
pohjalta niille valmistellaan EU:n biosidiasetuksen mukaiset
myyntiluvat. Tähän liittyen venesatamissa on jatkossa mahdollisesti
oltava läpäisemätön pesualusta, josta vedet kerätään talteen
asianmukaista käsittelyä varten. Veneilijän kannalta asia on merkittävä,
sillä uusien lupien myötä maalien käytölle tulee tiukempia rajoituksia.
Rajoitukset ovat sellaisia, että monen veneilijän täytyy muuttaa
toimintatapojaan, jos käyttää veneensä pohjassa biosidisia
antifouling-maaleja.

Veneiden pohjien puhdistukseen on kehitetty monenlaisia laitteita ja
pesupaikkoja. Raati halusi palkinnolla nostaa asiaa esille ja palkita
tahot, jotka ovat tuoneet aktiivisesti asiaa esille ja olleet
ensimmäisten joukossa kehittämässä vaihtoehtoja myrkkymaalaukselle. He
edustavat koko toimintakenttää.

Monikäyttöiset pohjaharjat puhdistavat tehokkaasti. Suomalaisen
yrittäjän Seaboost Oy:n kehittämä Powerbrush on monikäyttöinen työkalu,
jolla voidaan puhdistaa veneen pohja liasta, limasta ja veneilijöitä
sitkeästi piinaavasta näkistä. Harjalla puhdistat jopa neljä metriä
leveiden veneiden pohjat, ja se sopii kaikentyyppisiin veneisiin mukaan
lukien kölilliset veneet. Seaboost Oy:n perustaja Christian Feodoroff on
edelläkävijä mekaanisen puhdistuksen tarjoajana ja kannustaa
innovatiivisella tuotteella jokaista merellä liikkujaa huolehtimaan
Itämerestä helposti mekaanisella veneen pohjan puhdistuksella ja
myrkyttömillä maaleilla. Seaboost eliöneston ekosysteemi koostuu
tehokkaista pohjaharjoista,  kelluvasta harjasmatoista ja myrkyttömistä
eliönestopinnotteista, jotka on kehitetty turvallista mekaanista
puhdistusta varten. Seaboost Oy:n kelluva harjasmatto Powerturf
palkittiin Runar Bäckström Säätiön vuoden 2015 innovaatiopalkinnolla.

Pohjanpesua Loviisassa tekevät Loviisan Veneveistämö on perheyritys ja
yksi Suomen vanhimpia telakoita. Se on yli 40 vuoden toimintansa aikana
määrätietoisesti ja oma-aloitteisesti kehittänyt toimintatapojaan. Jo
noin kymmenen vuotta sitten, jolloin ensimmäisiä kertoja ryhdyttiin
kiinnittämään huomiota myrkkymaalattujen veneiden pohjien pesuvesiin,
Loviisan Veneveistämö investoi ympäristön huomioonottavaan veneiden
pohjanpesupaikkaan. Veneen pesu tapahtuu päällystetyllä alustalla, josta
pesuvesi kerätään eräänlaiseen pesuränniin. Rännissä vettä painavampi
aines, muun muassa maali, merilevä ja näkit, kerääntyy rännin
porrastettuihin lokeroihin ja vesi valuu eteenpäin erottimen kautta
välikaivoon,  josta se johdetaan suodatus-soran kautta
erillissuodattimiin ja loppu vesi puretaan sorapenkkiin. Vesiränni
tyhjennetään kerran vuodessa ja aines säilytetään kunnes se on kuivunut
ja toimitetaan jälkikäsittelyyn. Myrkyllisiä aineita, joita meren
rannikolla veneissä on käytetty, ei ole Loviian Veneveistämöltä päässyt
mereen enää moneen vuoteen.

Kunniamaininta Oskari Hanniselle. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) ylitarkastaja Oskari Hanninen on neuvonut, esitelmöinyt ja
kirjoittanut tulevasta muutoksesta todella ahkerasti ja aina
pyydettäessä. Jo monen vuoden ajan hän on tehnyt arvokasta ja
ymmärrettävää viestintää asiaan liittyen.

Nyt kolmatta kertaa  jaettava 5000 euron rahapalkinto annetaan
vuosittain yritykselle, yhteisölle tai ihmiselle, joka on kehittänyt
innovaation, joka vaikuttaa merien, erityisesti Itämeren puhtauteen, tuo
Suomen cleantech-alalle positiivista imagoa ja josta voi keittyä
kansainvälisestikin merkittävä tuote.  Suomen Messusäätiö jakaa
palkinnon yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön
ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.  Vuonna 2019 Pelasta Itämeri
-palkinnon voitti Solar Water Solutions Oy ja vuonna 2020 Origin by
Ocean.

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!