Sosiaalista jännittämistä korkeakouluopiskelijoilla

10 prosentilla korkeakouluopiskelijoista sosiaalinen jännittäminen häiritsee opintojen etenemistä, kahdella prosentilla opinnot keskeytyvät joksikin aikaa jännittämisen takia – apua on kuitenkin saatavilla

Sosiaalisen jännittämisen lieventämiseen on olemassa keinoja, joista tehokkaimpia ovat altistusharjoitukset. Sotek-säätiön Avittaja-palvelu auttaa maksutta Kotka-Hamina-alueella sosiaalisen jännittämisen kanssa kamppailevia alle 30-vuotiaita. Avittajassa pureudutaan jännittämiseen ja menetelmiin, joiden avulla helpotetaan jännittävissä tilanteissa toimimista.

Sosiaalisten tilanteiden pelosta puhutaan silloin, kun sosiaalinen jännittäminen on tilanteeseen nähden kohtuuttoman voimakasta ja alkaa haitata arkielämää, kuten ihmissuhteita, opintoja tai työuraa. Pelko puhkeaa useimmiten varhais- tai keskinuoruudessa, yleensä viimeistään noin 23 ikävuoteen mennessä.

Avittajan toiminnassa voi osallistua joko yksilöohjaukseen, ryhmätoimintaan tai molempiin. Yksilöohjauksessa käydään läpi, millaisissa tilanteissa jännittämistä esiintyy, ja opetellaan menetelmiä, joiden tarkoitus on auttaa jännittävissä tilanteissa toimimista. Lopulta aloitetaan altistusharjoitukset.

Ryhmätoiminnan keskeisenä antina on ryhmässä olemisesta saatu kokemus: muun muassa miten ilmaista oma mielipiteensä ryhmässä tai kuinka huomioida muiden näkemykset. Ryhmässä saa myös vertaistukea, koska kaikilla osallistujilla on omat haasteensa saman asian kanssa.

–Altistusharjoituksissa nuori altistaa itseään asteittain jännittäville, ahdistusta aiheuttaville tilanteille. Tarkoitus on saada kokemus siitä, että jännittämisen tunne ei kasva loputtomasti, vaan jossain kohtaa se alkaa myös helpottaa. Nuori saa myös kokemuksen siitä, että jännittämisen tunteesta huolimatta hän pystyy tekemään niitä asioita, joita hänen pitäisi tai hän haluaisi tehdä, Avittajan projektipäällikkö Juho Kirvesniemi sanoo.

Avittajan toiminnan päätavoitteena on, että jännittäminen ei enää jatkossa rajoita nuoren arkea ja sosiaalisissa tilanteissa oleminen helpottuu.

–Paino on sanalla rajoita: jännittämisen tunne on lopulta itsessään normaali ja elämään kuuluva asia, Kirvesniemi jatkaa.

Nuorten kanssa työskenteleville tietoa sosiaalisesta jännittämisestä

Avittaja tarjoaa myös nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja nuorten huoltajille tietoa sosiaalisesta jännittämisestä, jotta sosiaalisen jännittämisen tunnistaminen helpottuisi ja siitä oirehtivien nuorten kanssa toimimiseen saisi käyttökelpoisia vinkkejä.

Tiistaina 12.9.2023 Avittaja järjesti yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen opiskeluhuollon konsultoivien psykologien kanssa koulutuksen, jonka tavoitteena oli lisätä Kotkan ja Haminan alueen yläkoulujen ja toisen asteen opetus- ja kasvatushenkilöstön tietoisuutta jännittämisestä, siihen liittyvistä menetelmistä sekä Avittajasta yhtenä vaihtoehtona avuksi nuoren jännityksen lieventämiseen.

Koulutukseen osallistunut opettaja Virpi Heikkinen Kotkan Keskuskoulusta sai koulutuksesta uusia tapoja työstää sosiaalista jännittämistä ja vinkkejä, joita voi hyödyntää omassa työssään.

–Sain myös hyödyllisiä nettilinkkejä, joista saa tietoa ja joita voi hyödyntää oppilaan arkisissa kohtaamisissa, opetustilanteiden suunnittelussa, terveystiedon tunneilla ja palavereissa.

Heikkisen näkemyksen mukaan nuorten sosiaalinen jännittäminen on melko yleistä ja lisääntynyt hänen työvuosiensa aikana. Jännittäminen näkyy nuorilla hänen mukaansa muiden kuullen puhumisesta kieltäytymisenä ja poissaolojen lisääntymisenä.

Lisätietoa:

Juho Kirvesniemi

Projektipäällikkö, Avittaja / Sotek-säätiö sr

044 777 0436

juho.kirvesniemi@sotek.fi

www.sotek.fi/avittaja

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!