Konserttitalon aurinkopaneeleille ei lupaa  ­– Kotkan Julkiset Kiinteistöt vaatii oikaisua

Käyttäjän Eija Anttila kuva Eija Anttila
Julkaistu: 05.07.2019 - 17:01

Kotkan rakennusvalvonta on antanut hylkäävän päätöksen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n (Juki) lupahakemukseen asentaa Konserttitalon katon sisäpihan puoleisille lappeille vesikaton suuntaiset aurinkopaneelit.

Rakennusvalvonnan antama päätös perustuu kulttuurihistoriallisiin argumentteihin. Hakemuksen perusteena ovat kansalliset ja alueelliset energia- ja ilmastotavoitteet.

Jukin mielestä toteutuessaan hanke toteuttaisi Kotkan kaupungin strategisia ilmastotavoitteita ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. Hankkeeseen Jukin partnerina on osallistunut Kotkan Energia.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt tekee rakennusvalvonnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle.

Aurinkopaneelit osa hanketta

Aurinkopaneelit ovat osa Jukin ja Kymi-Solar Oy:n välistä urakkasopimusta kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumpun ja aurinkosähkövoimalan rakentamiseksi. Järjestelmä tyydyttää konserttitalon jäähdytyksen- ja lämmöntarpeen ja sen ansiosta saavutetaan Kotkan kaupungin strategisia CO2 - vähennyksiä, toteutetaan HINKU-tavoitteita sekä saavutetaan säästöjä käyttökuluissa.

Järjestelmän ansiosta voidaan myös luopua terassilla sijaitsevista energiaa tuhlaavista ja arkkitehtonisesti ongelmallisista jäähdytysjärjestelmän vanhoista laitteista.

- Hanke ei toteudu ilman aurinkovoimalaa, toteaa Kymi-Solar Oy:n toimitusjohtaja Ville Terävä.

Seuraavaksi asiaa arvioi ympäristölautakunta

Konserttitalon aurinkosähkövoimalan rakennuslupahakemuksen synnyttämä keskustelu on Jukin mielestä positiivinen kehitysaskel. Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy uskoo Kotkan ympäristölautakunnan arvioivan hankkeen vaikutuksia ja perusteita laaja-alaisesti.

- Ympäristölautakunnan päätöksellä on merkittävä vaikutus siihen millaisen statuksen Kotkan kaupungin elinkeino-, energiatehokkuus-, ympäristö- ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisen tavoitteet saavat. Päätöstä voidaan jo nyt pitää historiallisena, toteaa Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy mediatiedotteessaan.

Rakennusvalvonta: kauneusarvojen tuho

Päätöksessään rakennusvalvonta asettui samalle kannalle kuin kaupunkisuunnittelu, julkisivulautakunta ja Kymenlaakson museo.

Rakennusvalvonta pitää tärkeänä rakennusten energiahankinnan ekologisuutta, mutta kun se otti huomioon rakennuksen historian, rakennustaiteellisen merkityksen ja vaikutuksen kaupunkikuvaan, kaavallisen tilanteen sekä asiassa saadut lausunnot ja kannanotot, aurinkosähköpaneeleiden asentaminen merkitsisi tässä tapauksessa rakennettuun ympäristöön sisältyvien kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä ja turmelemista.

 

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy kommentoidaksesi artikkelia

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy