Kotka haluaa edistää yhtiöidensä julkisuutta

Käyttäjän Eija Anttila kuva Eija Anttila
Julkaistu: 18.11.2019 - 16:19
Tapahtumakeskuksen rakentaminen Kantasatamaan on nostattanut jälleen keskustelun kuntaomisteisten yhtiöiden julkisuudesta.

Kotkan kaupungin omistamien yhtiöiden toiminnan julkisuus on noussut puheenaiheeksi jälleen viime aikoina Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen yhteydessä. Tapahtumakeskuksen rakentamista varten on perustettu Backstaff-niminen yritys ja operatiivista toimintaa varten perustetaan vielä toinen.

Aktiivinen yleisönosastokirjoittaja ja yhteiskunnallinen keskustelija Jarno Jäppinen on tehnyt Kotkan kaupungille kuntalaisaloitteen Kotkan kaupungin omistamien yhtiöiden toiminnan määrittämiseksi julkiseksi.

Kotka seuraa lainsäädännön kehitystä

Kaupunginhallitus antaa vastauksensa Jäppiselle tämäniltaisessa kokouksessaan. Jäppinen jätti aloitteensa marraskuun alussa, joten kaupunki reagoi siihen poikkeuksellisen nopeasti.

Vastausesityksessään kaupunginhallitus toteaa, että kuntalaisaloitteessa esiin tuodut seikat ovat tärkeitä ja yhtiöiden toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin on sikälikin ajankohtainen teema, että Oikeusministeriössä on tänä vuonna valmistunut julkaisu, joka koskee julkisuuslain soveltamisalan laajentamista myös julkisomisteisiin yhtiöihin.

- Toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa, käynnistyykö julkaisun pohjalta lainmuutosaloite. Kotkan kaupunki seuraa lainsäädännön kehitystä julkisuuslain alalla ja kannustaa omistamiaan yhtiöitä huolehtimaan asiallisen ja ajankohtaisen tiedon saatavilla olosta myös kuntalaisille, kaupunginhallitus toteaa.

Julkisyhteisöjen harjoittamien toimintojen siirtäminen yhtiömuodossa harjoitettavaksi on johtunut suurelta osin siitä, että toiminnan on arveltu olevan joustavampaa ja ketterämpää silloin, kun kunnallinen moniportainen päätöksentekoprosessi jää pois. Viime vuosien yhtiöittämiset ovat johtuneet myös lainsäädännön muuttumisesta.

- Yhtiöihin on sijoitettu suuri määrä kuntakonsernin varallisuusmassasta. Tämän vuoksi on perusteltua, että julkisomisteisista yhtiöistä on saatavilla julkista tietoa.

Kilpailutus estää korruptiota

Jäppisen aloitteessa otetaan esiin myös uhka korruption esiintymiselle, mikäli yhtiöiden tiedot eivät ole julkisia. Kotkan kaupunki on jo muutama vuosi sitten ohjeistanut tässä suhteessa sekä kaupungin viranhaltijoita että konserniyhtiöitä. Ohjeiden perusteella esimerkiksi Haminan-Kotkan Satama Oy on laatinut eettiset periaatteet toiminnalleen.

- Korruption mahdollisuus on suurin hankittaessa palveluja kilpailuttamatta. Tämän vuoksi kaupungin hankintaohjeissa sekä pienhankintaohjeissa on korostettu kilpailuttamisen tärkeyttä, kaupunginhallitus korostaa.

Kaupunki ryhtyi sanoista teoiksi viime keväänä, kun se aloitti elinkeino- ja matkailupalveluidensa kilpailuttamisen. Yhteensä parin miljoonan euron suuruinen hankinta on ostettu jo kuuden vuoden ajan Cursor Oy:ltä, eikä palveluja kilpailutettu, vaikka olisi pitänyt.

Kansliapäällikkö Marianna Ruonalan mukaan asia halutaan saattaa nyt oikealle tolalle. Suorahankintana Cursorilta palveluja ei voida hankkia, koska Cursorissa on myös yksityisomistusta. Kotkan osuus Cursorista on lähes 90 prosenttia.

Keväällä aloitettuun kaikille avoimeen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ei kuitenkaan ilmoittautunut kuin yksi ehdokas eli Cursor, jonka kanssa Kotka neuvottelee uudet sopimukset.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy kommentoidaksesi artikkelia

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy