Kotkalta kahdeksan miljoonan euron kömmähdys

Käyttäjän Eija Anttila kuva Eija Anttila
Julkaistu: 24.04.2019 - 16:46

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina ylimääräisessä kokouksessaan kahdeksan miljoonan euron lisämäärärahan tämän vuoden budjettiin. Rahaa tarvitaan UPM:n suunnitteleman biojalostamon tontin täyttämiseen. Kustannuksia on tulossa vielä muutama miljoona lisää tien ja pienen rataosuuden rakentamisesta.

Kaupunki solmi viime vuonna UPM:n kanssa esisopimuksen noin 30 hehtaarin kokoisen alueen vuokraamisesta. Vuokraamisen yhtenä ehtona on, että kaupunki täyttää Palaslahden loppuosan tämän vuoden aikana. UPM on alustavasti kertonut tekevänsä investointipäätöksen mahdollisesta biojalostamosta ensi vuoden alkupuolella ja rakennustyöt alkaisivat aikaisintaan vuoden 2020 lopulla.

Erikoista asiassa on se, että Kotka ei ollut varannut rahaa tontin täyttöhankkeeseen tämän vuoden budjettiin.  Tai oli, mutta vain yhden miljoonan, joka on täyttötöiden lisäksi tarkoitus käyttää Hanskinmaan ja Jänskän teollisuusalueiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työt kuuluvat teknisten palveluiden vastuualueeseen.

Lisämäärärahan tarve tuli päättäjien tietoon yllättäen muutama viikko sitten ja se on aiheuttanut hämminkiä muutenkin kovassa investointipaineessa olevassa kaupungissa. UPM:n mahdollinen investointi on kuitenkin niin valtava ja aluetaloudellinen vaikutus niin suuri, ettei määrärahan myöntämistä kukaan asettane kyseenalaiseksi. Lopullisesti siitä päättää kaupunginvaltuusto.

Harmillinen työtapaturma

Teknisten palveluiden vastuualueen johtava virkamies, tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen astui tässä tapauksessa liikkuvaan junaan, sillä hän aloitti virassaan vasta tämän vuoden puolella Hannele Tolosen jäätyä eläkkeelle.

Hän ei osannut vastata kysymykseen, miksi määrärahaa ei ollut budjetoitu tälle vuodelle. Vornanen arveli, että asia ei ehtinyt normaaliin talousarvion valmisteluun kenties siksi, että ei ollut selvyyttä, miten jalostamo sijoittuisi tontille ja millä materiaalilla tontti pitäisi täyttää.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviön mukaan määrärahan puuttuminen budjetista johtuu monesta sattumasta, väärinkäsityksestä ja siitä, että UPM:n kanssa tehtyä esisopimusta ei kaikilta osin osattu tulkita.

- Viesti ei ole täysin kulkenut. Työtapaturma on hyvä termi kuvaamaan tilannetta, harmillinen sellainen, Sirviö kommentoi.

Sirviön mukaan lisämäärärahaa varten otetaan lainaa.

UPM:n tonttitarve tiedossa alusta saakka

UPM:n biojalostamohankkeen projektipäällikön Jari Hangasluoman mukaan prosessi tontin varaamisesta mahdollista biojalostamoa varten on mennyt yhtiön näkökulmasta hieman eri tavalla kuin kaupunki asiaa nyt tuo esiin.

- Kotkan kaupunki on markkinoinut ja tarjonnut tonttia UPM:lle alusta lähtien sanomalla, että tontti tullaan täyttämään joka tapauksessa. Siksi halusimme hyödyntää tätä mahdollisuutta, Hangasluoma sanoo.

- Jos tonttia ei täytettäisi, suunniteltu biojalostamo ei alueelle mahtuisi.

Hangasluoman mukaan biojalostamo sinänsä ei vaadi mitään tiettyä materiaalia täyttömaaksi.

- Ideaalia olisi, jos pohjasta ensin ruopattaisiin pois savi ja humus ja tilalle ajettaisiin murske. Emme kuitenkaan lähteneet sitä vaatimaan.

UPM:n jalostamolleen tarvitseman tontin suuruus on ollut hankkeen alusta lähtien sama ja kaupungin tiedossa.

Merihiekkaa Pernajasta

Kotka kilpailuttaa tontin täyttötyön tämän kevään aikana. Tonttia täytetään kolmessa kohdassa yhteensä 13,2 hehtaaria.

Kaikkiaan täyttömassoja tarvitaan noin 700 000 kuutiometriä. Täyttöaineina ovat merihiekka, moreeni ja kalliomurske.

Vesa-Jukka Vornasen mukaan potentiaalisimmaksi täyttöaineeksi on arvioitu merihiekka, jota imettäisiin merenpohjasta Pernajan edustalta ja kuljetettaisiin laivoilla Palaslahteen. Lisäksi tulevalta datacenterin tontilta Jänskän alueelta ajetaan kalliomursketta ja moreenia.

Merkittäviä työllisyysvaikutuksia

Tontista on arvioitu saatavan vuokratuloa noin miljoona euroa vuodessa. Vuokrasopimusaika on 20 vuotta.

Biojalostamolla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Sen arvioidaan tuovan suoraan noin sata teollisuustyöpaikkaa ja välillisesti erilaisiin palveluihin noin 300 työpaikkaa. Rakennusvaiheessa hanke työllistää noin 1500 henkilöä.

Kaupungin kannalta täyttötyön riskinä on ennenaikainen pääoman sitoutuminen, mikäli biojalostamohanke ei toteudu tai investointipäätös siirtyy. Sirviön mukaan Kotka ottaa tietoisen riskin.

- Olen kuitenkin varma, että tontille on kysyntää myöhemminkin, jos UPM ei myönteistä investointipäätöstä tee, Sirviä sanoi.

 

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy kommentoidaksesi artikkelia

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy