Uutinen

Valtuustoryhmien puheenjohtajien enemmistö säilyttäisi ainakin vielä kaksi lukiota. Myös Karhula sai ainoan lukion sijaintipaikkana tukea.

Kotkan kaupunginvaltuusto sai, mitä tilasi. Selvityksen mukaan lukioiden yhdistäminen säästäisi kaupungin rahoja puolesta miljoonasta miljoonaan euroon vuodessa.

Kotka haluaa suojella joukon eri tavoin historiaansa liittyviä rakennuksia. Uutta sisääntulotietä varten laaditussa kaavassa esitetään suojeltavaksi muun muassa ravintola Kairo, ns. Punainen talo, Nelosteatteri ja ns. Hankkijan talo.

Anne Björnisen ja Erkki Niemisen näyttely avaa Marjut Tiitisen gallerian uuden elämän.

Arvioi itse, turmeltuuko kaupunkikuva suunniteltujen aurinkopaneelien vuoksi.

Vaikka Kantasatama-hanke on vienyt vuosia ja paljon virkamiestyötä, hukkaan aika ja tehty työ ei ole mennyt. Kotkalla on nyt valmius ottaa alue nopeastikin käyttöön, kun sopivia toimijoita on tulossa. Lähtöruutuun asti ei tarvitse palata.