Yrittäjät arvioivat Kotkan elinkeinopolitiikkaa

Kaupunki kysyi yrityksiltä elinkeinopolitiikasta ja verotuksesta.

Kotkan kaupunki kysyi kotkalaisten yrittäjien näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta ja yritysten kilpailukyvyn edistämisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 72 yritystä. Vastaajamäärä painottuu pienempiin yrityksiin.

Yleisarvosanaksi kaupungin elinkeinopolitiikasta vastaajat antoivat 2,5 (asteikolla 1-5). Mitä suurempi yritys, sitä parempi oli sen antama yleisarvosana. Parannettavaa kaupungilla on eniten pienten ja keskisuurten yritysten suhteen.

Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä kyselyssä nousivat vahvimmin esille sijainti: pääkaupunkiseudun ja Pietarin läheisyys, liikenneinfra, logistiikka ja satama. Työvoiman saatavuus korostui erittäin selvästi. Samoin julkiset hankinnat, kaupungin sujuvat ja nopeat palvelut, päätöksenteko, kaavoitus, tontit mukaan lukien yritysmyönteinen asenne ja markkinoinnin kehittäminen.

Vapaassa palautteessa korostuivat samat asiat. Tuloverotus ja kiinteistöverotuksen taso ja lupien hinnoittelu saivat kritiikkiä. Kaupungille, kaupungin tytäryhtiöille ja Cursorille annettiin myös kiitosta lisääntyneestä aktiivisuudesta ja kehittämishankkeista.

Kiinteistöveron merkitys on yritysten toiminnalle kohtalainen. Keskimäärin kiinteistöveron merkitys yritysten toiminnalle on kyselyn mukaan kohtalainen (keskiarvot yritysten eri kokoluokkien välillä 1,7 – 3,1 asteikolla 1-5). Suurin merkitys kiinteistöverolla oli keskikokoisille yrityksille, joiden liikevaihto on 5-30 MEUR (3,1). Pienimmille yrityksille (liikevaihto alle 5 MEUR) kiinteistöveron merkitys oli vähäinen (vastausten keskiarvo 1,7). Suurilla yrityksille kiinteistöveron merkitys on kyselyn mukaan myös vähäinen, tosin vastausmäärä oli hyvin pieni.

Kyselyn perusteella kiinteistöveron merkitys yritysten investointisuunnitelmiin oli keskimäärin vähäinen (1,9-2,3 asteikolla 1-5). Kiinteistöveron laskulla ei vastausten perusteella ole merkittäviä vaikutuksia investointeihin. Myönteinen vaikutus kiinteistöveron laskulla on imagomielessä.

Kotkan vetovoima- ja yrittäjyysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10. toukokuuta.

Kaupungin tavoitteena on kehittää yritysmyönteistä toimintaa ja kyselyn tuloksia käytetään jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjana.

Oliko artikkelista hyötyä sinulle? Jaa se muille!